001: Om Hjärnkraft med Johan Norberg

17 May 2013 07:462640

Om hjärnan med författaren och debattören Johan Norberg. Vi utgår ifrån Norbergs bok Hjärnrevolutionen – Varför din intelligens påverkar allt du gör och allt du gör påverkar din intelligens (Natur och Kultur) och ser vart vi hamnar.

Programledare är talskrivaren och retoriska analytikern Camilla Eriksson och dagens samtalspartner är tidigare journalisten, numera analytikern Leif Jansson.

Inspelat live den 16 maj 2013 i WestreamUs studio i Tullhus 3, Stockholm.

Read more